Tôn vinh các nữ đầu bếp tại Việt Nam! Các nữ đầu bếp đang gây chấn động ngành F&B Việt Nam theo cách riêng của họ và ngay từ khi còn trẻ.

Tôn vinh các nữ đầu bếp tại Việt Nam! Các nữ đầu bếp đang gây chấn động ngành F&B Việt Nam theo cách riêng của họ và ngay từ khi còn trẻ.

See also  Gặp lại người bạn thân nhất của tôi sau 7 năm:

5 thoughts on “Tôn vinh các nữ đầu bếp tại Việt Nam! Các nữ đầu bếp đang gây chấn động ngành F&B Việt Nam theo cách riêng của họ và ngay từ khi còn trẻ.

  1. hopeboxvn says:

    Fact: The hospitality industry albeit made up of 70% women is deceivingly patriarchal with only 20% of general manager roles being awarded to women. Great to see she will be rising up!

Leave a Reply