Tôi và người anh em sinh đôi của tôi giống nhau.

Tôi và người anh em sinh đôi của tôi giống nhau.

See also  Tôi yêu những kẻ ngu ngốc hỗn độn đó

4 thoughts on “Tôi và người anh em sinh đôi của tôi giống nhau.

Leave a Reply