Rất rất nhiều lần.

Rất rất nhiều lần.

See also  Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam! - video được thực hiện bởi các chàng trai Khoa Ngoại ngữ, HCMUTE

4 thoughts on “Rất rất nhiều lần.

  1. silvercandra says:

    You guys got lunch?!

    We couldn’t afford food a lot of times… at some point my classmates caught on and took turns bringing extr for me, but I’d always just turn them down.

Leave a Reply