Lao động Việt Nam trồng lúa ở Camargue, miền nam nước Pháp, trong Thế chiến thứ hai.

Lao động Việt Nam trồng lúa ở Camargue, miền nam nước Pháp, trong Thế chiến thứ hai.

See also  Genildo (chàng trai vui / buồn trên tàu) đã đăng một hình ảnh cảm ơn mọi người vì đã để bức vẽ của anh ấy sống lâu hơn

4 thoughts on “Lao động Việt Nam trồng lúa ở Camargue, miền nam nước Pháp, trong Thế chiến thứ hai.

Leave a Reply