Khi tôi hạnh phúc, tôi chuyển sang nhiếp ảnh. Khi tôi chán nản, tôi chuyển sang chụp ảnh. Còn bạn thì sao? #huecity

Khi tôi hạnh phúc, tôi chuyển sang nhiếp ảnh. Khi tôi chán nản, tôi chuyển sang chụp ảnh. Còn bạn thì sao? #huecity

When I’m happy I turn to photography. When I’m down it is photography I turn to. How about you? #huecity from VietNam

See also  SO hỗ trợ rất lành mạnh

One thought on “Khi tôi hạnh phúc, tôi chuyển sang nhiếp ảnh. Khi tôi chán nản, tôi chuyển sang chụp ảnh. Còn bạn thì sao? #huecity

Leave a Reply