Hà Nội cho phép các hoạt động thể thao ngoài trời, các bài tập thể dục và các trung tâm mua sắm mở cửa trở lại bắt đầu từ thứ Ba

Hà Nội cho phép các hoạt động thể thao ngoài trời, các bài tập thể dục và các trung tâm mua sắm mở cửa trở lại bắt đầu từ thứ Ba

See also  Ở Giáo dục công dân 11

6 thoughts on “Hà Nội cho phép các hoạt động thể thao ngoài trời, các bài tập thể dục và các trung tâm mua sắm mở cửa trở lại bắt đầu từ thứ Ba

  1. sefqon1 says:

    Nice. And now please let me finally go home to Hanoi. Been stuck in TP HCM for ages now.

    I’m fully vaccinated and I’ve been basically self isolating since 23.08 lol

Leave a Reply