Cắt tóc, hy vọng họ không quá đông đúc.

Cắt tóc, hy vọng họ không quá đông đúc.

See also  Tôi có thể ở lại đến 12? Tôi không được lãng phí cơ hội này.

4 thoughts on “Cắt tóc, hy vọng họ không quá đông đúc.

Leave a Reply