Các nàng công chúa Disney trong trang phục truyền thống của Việt Nam. Cre: Anh Khoa Phung Nguyen.

Các nàng công chúa Disney trong trang phục truyền thống của Việt Nam. Cre: Anh Khoa Phung Nguyen.

See also  Ngày tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay!

4 thoughts on “Các nàng công chúa Disney trong trang phục truyền thống của Việt Nam. Cre: Anh Khoa Phung Nguyen.

  1. DauHoangNguyen1999 says:

    Anh Khoa Phung Nguyen missed the chance to have Moana in traditional Cham costume, she is a ***seafaring Austronesian*** princess.

Leave a Reply