Các bạn sẽ chọn chiếc vương miện nào? (Tất nhiên là màu vàng sẽ trông đẹp hơn nhưng đó chỉ là hình vẽ nguệch ngoạc cho hình ảnh)

Các bạn sẽ chọn chiếc vương miện nào? (Tất nhiên là màu vàng sẽ trông đẹp hơn nhưng đó chỉ là hình vẽ nguệch ngoạc cho hình ảnh)

See also  Tôi là người bạn tốt nhất trong này. rất hạnh phúc.

6 thoughts on “Các bạn sẽ chọn chiếc vương miện nào? (Tất nhiên là màu vàng sẽ trông đẹp hơn nhưng đó chỉ là hình vẽ nguệch ngoạc cho hình ảnh)

Leave a Reply