Cả hai chúng tôi đều quá lười vào chủ nhật

Cả hai chúng tôi đều quá lười vào chủ nhật

Both of us are too lazy on Sundays from wholesomememes

See also  Chính phủ rút 113 triệu đô la từ quỹ Covid để mua 20 triệu liều từ Pfizer

6 thoughts on “Cả hai chúng tôi đều quá lười vào chủ nhật

Leave a Reply